Save trees

Každý by měl cítit nejen zodpovědnost za své činy a své chování, ale také za přírodu kolem nás, svět, který tvoříme společně, o který bychom se měli starat. My tuto zodpovědnost cítíme a proto si můžete být jisti, že zakoupením našeho bloku zajistíme vysazení jednoho stromu v naší České republice a budeme o tom podávat pravidelné zprávy. A kdy takové vysazování stromků probíhá? Stromy nelze vysazovat po celý rok, ale pouze na jaře a na podzim. Vybranou částku proto předáme právě v tomto období odborné lesnické firmě, která za nás všechny stromy vysadí.

Už vám nic neuteče

Kontakt

Jana Ježková
777 224 545
jana@black-dot.cz

BlackDOT s.r.o.
@blackdot_cz
www.black-dot.cz