Save trees

Každý by měl cítit nejen zodpovědnost za své činy a své chování, ale také za přírodu kolem nás, svět, který tvoříme společně, o který bychom se měli starat. Tuto zodpovědnost cítím, a proto si můžete být jisti, že zakoupením jakéhokoliv bloku BlackDOT zajistím vysazení jednoho stromu v naší České republice a budu o tom podávat pravidelné zprávy. A kdy takové vysazování stromků probíhá? Stromy nelze vysazovat po celý rok, ale pouze na jaře a na podzim. Vybranou částku proto předám právě v tomto období odborné lesnické firmě, která všechny stromy vysadí.

Kontakt

Už vám nic neuteče

BlackDOT s.r.o.
Poznaňská, Brno

Jana Ježková
+420 777 224 545
jana@black-dot.cz

Instagram: 
#blackdot_cz
#happylettering.cz
#blackdotbulletjournal
Facebook:
@BlackDOTcz
Happy lettering